Algemene ledenvergadering 2019

24/02/2019

Woensdag 27 maart aanstaande is de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) 2019 van Uitvaartverzorging Blijham. De vergadering begint om 20.00 uur en zal plaatsvinden in onze aula aan de Plantsoenweg 2 te Blijham.

Agenda:

  1. Opening;
  2. Ingekomen stukken en mededelingen;
  3. Notulen en jaarverslag van de secretaresse;
  4. Financieel verslag van de penningmeester;
  5. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement;
  6. Bestuursverkiezing: Mevrouw Gerda G.W. Meijer-Jager is aftredend, maar is herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij een van de bestuursleden voor aanvang van de vergadering;
  7. Rondvraag;
  8. Sluiting.