Over Uitvaartverzorging Blijham

Uitvaartverzorging Blijham is opgericht in 1919 als Begrafenisvereniging, in 1949 is het een stichting geworden. In 1979 is de naam gewijzigd in "Uitvaartverzorging Blijham".

We hebben naast een begrafenisverzekering ook een crematieverzekering. Onze verzekering keert uit in natura, dat wil zeggen in de vorm van een kist, rouwauto, volgauto’s, verzorging van de overledene, gebruik maken van de aula en begraafplaats.

De begraafplaats aan het Oosteinde te Blijham is in bruikleen van de Protestantse Kerk te Blijham. Naast begraven is er de mogelijkheid om een urn te begraven op het urnenveld en de as te verstrooien op het asverstrooiveld.

Begraafplaats met de kerk

 

Ook niet-leden en leden van andere verenigingen of verzekeringen kunnen gebruik maken van onze begraafplaats, urnenveld, asverstrooiveld en aula.

Het bestuur bestaat uit vijf personen. De voorzitter is Jakobus Schoenmaker, de secretaris  Gerda Meijer, de penningmeester/administrateur Dineke Greven, begraafplaats administrateur Koos Koning en bestuurslid Hiske Kor.

We werken samen met Eefting Uitvaartverzorging uit Winschoten, die de uitvaart regelt voor onze leden.