Algemene ledenvergadering 2018

12/03/2018

Woensdag 28 maart aanstaande is de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) 2018 van Uitvaartverzorging Blijham. De vergadering begint om 20.00 uur en zal plaatsvinden in onze aula aan de Plantsoenweg 2 te Blijham.

Agenda:

  1. Opening.
  2. Ingekomen stukken en mededelingen .
  3. Notulen en jaarverslag van de secretaresse.
  4. Financieel verslag van de penningmeester.
  5. Bestuursverkiezing. De heer H. Kor en de heer J. Schoenmaker zijn aftredend, maar zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij een van de bestuursleden voor aanvang van de vergadering.
  6. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement.
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.