Algemene ledenvergadering 2017

28/03/2017

Dinsdag 28 maart aanstaande is de algemene ledenvergadering (ALV) van Uitvaartverzorging Blijham. De vergadering begint om 20.00 uur en zal plaatsvinden in onze aula aan de Plantsoenweg 2 te Blijham.

Agenda:

  1. Opening.
  2. Ingekomen stukken en mededelingen .
  3. Notulen en jaarverslag van de secretaresse.
  4. Financieel verslag van de penningmeester.
  5. Bestuursverkiezing. Mevr. D. Greven - Snoek en dhr. K. Koning zijn aftredend, maar zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij een van de bestuursleden voor aanvang van de vergadering.
  6. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement.
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.