Uitbreiding begraafplaats en urnenveld

10/01/2017

Vandaag is een begin gemaakt met de uitbreiding van de begraafplaats en het urnenveld. De plannen voor deze uitbreiding bestaan al een paar jaar. In 2009 is er een nieuw pad aangelegd en toen was al bekend dat we zo langzamerhand gebruik moesten gaan maken van het gedeelte dat met bomen en struiken beplant was.

Voordat er gestart kon worden moest er uitgezocht worden wie verantwoordelijk is geweest voor het aanleggen van het wandelpad en het planten van de bomen en struiken. Hiervoor hebben in 2011 de eerste gesprekken plaatsgevonden met de Gemeente Bellingwedde om te achterhalen of hierover informatie in het gemeentearchief is opgeslagen. Achtereenvolgens is er contact geweest met de Kerk en met Zorgcentrum de Blanckenbörg, er is zelfs contact gelegd met de Heidemij om na te gaan of de bomen en struiken geplant zijn tijdens de ruilverkaveling. We zijn intussen een jaartje of vier verder en zijn nog niets wijzer geworden.

Bosstrook en pad

In 2015 heeft de secretaris van onze vereniging, mevrouw Gerda Meijer, in de Groninger Archieven zitten zoeken naar aanwijzingen. Echter weer geen resultaat. Daarna hebben we dhr. H.F. Korvemaker, een oud gemeenteambtenaar, gevraagd of hij ons kon helpen. Hij kwam met de informatie dat op dit gedeelte van het Kerkhof een bestemmingsplan ligt, hier konden we weer mee verder.

In de afgelopen maanden heeft onze vereniging gesproken met de afdeling Ruimte en Groen van de Gemeente. Aan de hand van foto's is bepaald met welk gedeelte van het gebied het Kerkhof uitgebreid wordt. Tenslotte heeft nog een gesprek plaatsgevonden met wethouder B. Huizing en in dit gesprek gaf de wethouder ons tenslotte groen licht.

Na publicatie van de kapvergunning en na de bezwaartermijn waar belanghebbenden bezwaar hebben kunnen maken is dan eindelijk op 10 januari 2017 een begin gemaakt met de uitbreiding van de begraafplaats. De verwachting is dat er na uitbreiding voor de komende 40 jaar voldoende ruimte op de begraafplaats en het urnenveld is.